www.k8游戏-k8游戏盒子,下载,注册-www.k8游戏【官方安全线路】

双泉寺位于汕头市濠江区皇帝帽石山与三界岭山

石师赞【七律】

金阁碧霭双泉寺

漱玉亭轩磬唱辞

梵净刹尘诣刹土

金刚石塔坐石师

般若智海涤尘世

大红莲花度众迷

修善念佛明净谛

寄凡托圣证菩提山门

殿宇


天王殿


大快人心


钟楼 地藏阁


鼓楼观音阁


念佛堂


大雄宝殿


三身佛


香炉


山水轩


曲径


敬旺亭


玉泉亭


石师舍利塔


亭榭


楼阁


楼阁

双泉寺简介:

双泉寺位于汕头市濠江区皇帝帽石山与三界岭山峦之间,连接磊广公路。周边有三界庙、集圣寺、双泉公园等胜迹景观。山峦。

双泉寺始建于甲子(1984年),其实供佛电香炉。由港胞石振如老师(释定应之兄)及释定因法师等捐建。释定应(1912-2009)为开山尼师,位于。由于俗姓石,被本地人尊称为石师。电蜡烛灯价格。

建寺时,供佛香炉 家用。刚好掘得两眼清泉,你知道之间。称玉泉和浣泉。泉水甘冽,全年不绝。时潮汕高僧释定持因泉予以取名双泉寺,看看双泉寺位于汕头市濠江区皇帝帽石山与三界岭山峦之间。由当代名僧茗山法师题写寺名门匾。事实上双泉寺位于汕头市濠江区皇帝帽石山与三界岭山峦之间。

寺后两侧曲径弯曲,山上各建一亭,东曰“敬旺亭”,西曰“玉泉亭”。皇帝。右山侧筑有精舍“山水轩”供居士暂停品茗,佛光普照御制香炉。又有石刻装饰其中,登临可近瞰濠江全景,远眺南海烟波。

近年双泉寺拆旧重建,三界。寺院仍照坐北朝南,以楼阁式分三殿两庭建立。前殿为天王殿,石山。中殿为念佛堂,后殿为大雄宝殿。后殿两侧更设狮象两泉。

离寺殿十多米远,看着汕头市。建有四层主楼和大院,是1999年的建筑。创寺前后有淑玉堂和敬旺堂。案头清供香炉赏石。寺内有释定持和尚的楹联,禅韵十足:

感应无差,供佛香炉。补天不遗一片石;

因缘有自,想知道电子蜡烛图片。卓锡终获两甘泉。

紫燕黄莺,学会供佛香炉。风珂但奏无生曲;

青山绿水,日观常明不夜天。

岭海现浮图,电蜡烛灯价格。狮子嚬吟芳草绿;

濠江添胜迹,象王转头回来落花红。

双林钟磬传千古,

泉寺烟霞自一天。电铜佛灯。


石师舍利塔塔銘:

师号定应,字心清,大香炉。达埠石氏女。生于壬子到底戊子,住世九七载。相比看濠江区。丙戍依潮州开光寺信公和尚座披剃落发,戊子圆具于福建南普陀寺。寺庙供桌上用的铁香炉。僧腊六二春秋,戒腊六十寒暑。生平轻居简出、恬澹节省、以道为亲、以法为重、勤修净业、随缘度生。曾避乱潜修于地母娘及金兰观等处,暮年创双泉以栖修,了生平之分段。吾等欣沐慈恩,为报法乳、兴修塔波、永昭另日。至此愿达,为之颂曰:

伊维吾师示生达埠石门为女宅心和善

夙具慧根垂髫茹素弃俗归真信公为师

鹭岛普陀戒登具足避乱地母金兰结庐

行持弥陀愿生净土八敬严持三学专注

爱道堂中整饬法度待人接物恩被遐弥

乐善好施衣钵之余耄耋犹建双泉梵宇

自他并度人天赞成积功累德数如恒沙

正期久住明灯顿息慈云虽香德行永树

浮图挺拔申酬法乳寂光常照垂裕来兹

佛日历二五五四年秋月徒释道贞孙释正觉顶礼!